Ei planlagt boligblokk på seks etasjer i Tørudvegen har skapt engasjement hos både politikere og naboer, gitt den ønskede høyden utbyggerne vil ha på blokka. Det har vært mange innsigelser mot planene, hvor naboene har fryktet forringelse av området.

Samtidig har de folkevalgte erkjent nødvendigheten av å si ja til boligbygging, og skal det bli noe schwung over tilflyttingen til området, må det bygges i høyden. Prosjektet viser mulighet for 28 boenheter fordelt på 13 leilighetstyper, med areal som varierer fra ca. 45 m² til 144 m²

Ville utsette igjen

Som i planutvalget foreslo Odd-Amund Lundberg (Sp) å ta en ekskursjon til området for å se hvordan seks etasjer med leiligheter vil fortone seg i landskapet.

– Vi må ta et standpunkt om hva vi ønsker av utvikling. Det står fra kommunens side at det er for høyt, og jeg skulle ønske vi kunne sette en standard. Altså at blir det slike grep, bør ikke bebyggelsen være så og så høy, kommenterte Lundberg i kommunestyremøtet på Fuglseng legatgård onsdag.

14 representanter sa seg enige i det, men i og med resten av kommunestyret ikke så nødvendigheten av en tur ut, falt utsettelses- og befaringsforslaget.

Kjempet for lavere bygg

Både Lundberg og Helge Vestheim (Pensjonistpartiet) sto imidlertid på sitt og kjempet for at boligblokka skulle bli en etasje lavere enn hva som ligger i planforslaget.

Vestheim la inn forslag om at totalhøyden skulle senkes, men flertallet stemte mot.

Det som derimot ble tatt inn som et ekstra punkt i reguleringsplanen var å be utbyggeren se litt ekstra på hva slags energikilder som skal benyttes til å skape behagelige boforhold i leilighetene også om vinteren.

I forslaget fra Christian Haugen (SV) heter det at det forutsettes at utbygger vurderer alternative energikilder, solceller eller bergvarme.

Mot 11 stemmer vedtok kommunestyret forslaget til reguleringsplan.