Minneord over Durita Brattaberg

Durita Brattaberg døde den 8. mars 2019, 51 år gammel, etter lengre tids kreftsykdom. Hun ble født på Færøyene og vokste opp der sammen med broren Rúni. Foreldrene, Karin og Árni, er både ivaretagere av tradisjon og gründere innen kultur og næringsliv. De har sterke knytninger til Norge og Voss. Slekten teller mange personligheter i færøysk historie. Med denne bakgrunnen er det ikke overraskende at Durita tidlig i livet viste at hun var en sterk person med et varmt hjerte, stor handlekraft og utferdstrang. I tenårene jobbet hun noen måneder i London og gikk ett år på folkehøyskole på Voss. Deretter fullførte hun videregående på Færøyene og dro til New Zealand for å jobbe på gård i 1,5 år. Etter et halvt års tid på gården hjemme i Vágur, begynte hun på landbrukshøgskolen på Ås. Der traff hun Lars, og siden har det vært dem. Også på Ås viste hun sin organisasjonsevne og etablerte et kollektiv og et studentkor. Etter NLH i 1995 fikk hun jobb i Nordisk ministerråd som naturforvalter med fokus på søppelhåndtering på små øysamfunn. Gjenbruk har alltid vært et av hennes varemerker. Durita og Lars bodde og jobbet flere steder fram til de begge fikk jobb i Bodø og bodde der mens de fikk Odne og Freyja. Etter et nytt opphold på Færøyene, flyttet de for godt til Brumunddal i 2005. Durita jobbet en kort periode i Hedmark fylkeskommune før hun i 2006 ble tilsatt som operasjef i RingsakerOperaen. Dette var i utgangspunktet en 50 % stilling. Men styret erkjente fort at en person med en slik arbeidskraft og idérikdom måtte få større arbeidsrom, og stillingen ble snart utvidet til en full stilling. I Duritas tid som operasjef ekspanderte RingsakerOperaens virksomhet, og hun fikk på plass rutiner og en organisasjonsmessig struktur som fortsatt er en grunnmur for organisasjonens drift. Hun var særlig opptatt av å legge til rette for og å anerkjenne innsatsen til de mange frivillige. Samtidig evnet hun å bygge gode relasjoner til kunstneriske ledere, solister, og musikere, samarbeidspartnere og sponsorer. I 2012 ble hun kapret av Hamar kommune som kulturhussjef. Med sedvanlig kraft gikk hun inn for bygging av hus og organisasjon. Kulturlivet på Hedmarken har mye å takke Durita for, når det i disse dager feires 5-årsjubilum på Hamar kulturhus og RingsakerOperaen er en vital 40-åring. Som leder var Durita et forbilde, effektiv, kreativ og handlekraftig. Som menneske var hun enestående. Det som står sterkest igjen i minnet om henne, er hennes personlige utstråling og hennes omsorg og omtanke for alle hun kom i kontakt med. Hun så alle og ville alle vel, og alle ble glad i henne. For oss som ble kjent med henne og opplevde hennes energi og vitalitet, og ikke minst høye og smittende latter, føles det uvirkelig at hun ikke lenger er blant de levende. Men midt i det meningsløse føler vi også takknemlighet for at hun fikk utrettet så mye i sitt altfor korte liv og fikk bety så mye for så mange. De gode minnene om Durita vil leve videre i oss, selv om sorgen og savnet er det som føles sterkest i disse dagene, ikke minst for hennes nærmeste. Våre tanker går til dem, Lars, Odne, Freyja og familien på Færøyene. Harald Hellum Styreleder i RingsakerOperaen

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Durita Brattaberg
Minneord over Kjell Arne Hagehaugen
Minneord over Kjell Arne Hagehaugen
Minneord over Karen Helset
Minneord over Karen Helset