Vi lader opp til Tømmerstock og får besøk av gjester i teltet ved hovedscenen.